موجی از سیستان

باید خاکریز سایبری ایجاد کنیم <امام خامنه ای >

موجی از سیستان

باید خاکریز سایبری ایجاد کنیم <امام خامنه ای >

ما همه سرباز انقلابیم
طبقه بندی موضوعی
لوگو های مناسبتی
بنام خدا
بیایم در کنار یکدیگر ایرانی آباد را بسازیم
ولی باید همه ی ما دست به دست هم مانند یک زنجیر و هر کدام ما یک گره برای این زنجیر باشیم تا بتوانیم خواسته ها و کمبودهایمان را به گوش مسولین برسانیم